Участвайте с постер

Представете Вашите проекти на тема образование и наука без опити с животни във формата на постер! Всеки регистриран участник в конференцията може да кандидатства с един или няколко абстракта за участие в постерната сесия без да е необходима допълнителна такса. С постер могат са се представят оригинални научни изследвания, мета-анализи, методи и стратегии в областта на образованието по природни и медицински науки и други видове трудове, свързани с темата на конференцията.

Условия за участие:

 • Темата на абстрактите (и съответно постерите) трябва да е свързана с алтернативи или иновативни технологии без животни (NAMs = New Approach Methodologies / Non-Animal Methods).
 • Предпочитат се теми в сферата на образованието.
 • Проекти включващи опити с животни не се допускат, дори да става въпрос за  редуциране броя на животните или подобряване на условията им за живот.

Срокът за подаване на абстракти е удължено до 14.10.2023

Инструкции за оформяне на абстрактите:

 • Абстрактите и постерите могат да бъдат на български или английски език.
 • Всеки абстракт трябва да съдържа заглавие, имената и афилиациите на авторите и описание на представения проект, включващо кратко въведение и описание на основните методи, резултати и заключения.
 • Отбележете кой автор ще презентира постера.
 • Абстрактите трябва да са максимално 200 думи, като в тези граници не влизат заглавието, имената и афилиациите на авторите и референциите.
 • В един абстракт не трябва да има повече от 5 референции. Препоръчително е да използвате референтен стил Vancouver.
 • Не включвайте таблици или фигури в абстракта.
 • Абстрактите се изпращат на следния имейл: conference@caai.bg най-късно до 14.10.2023.

Ако имате въпроси или пропуснете крайния срок, моля свържете се с нас на посочения имейл адрес: l.gineva@caai.bg 

Моля, обърнете внимание, че съдържанието, което подавате, трябва да е съобразено с добрата научна практика.

След проверка и одобряване на вашия абстракт, вие се съгласявате, че той ще бъде публикуван в абстрактната книжка на събитието (вкл. и онлайн).

Отговор за одобрение на абстрактите ще бъде получен в рамките на 2 седмици след изтичане на крайния срок за подаване на абстракти.

Местата за участие са ограничени.

Инструкции за постерите:

 • Само регистрирани участници в конференцията могат да участват в постерната сесия.
 • Постерите трябва да са в портретен формат с размер А1 (широчина 59,4 см, височина 84,1 см).
 • Постерите трябва да съдържат заглавие, имената и афилиациите на авторите, както и уникалния постерен номер (ID), получен при потвърждението за участие.
 • Препоръчваме да оформите постерите си така, че да бъдат разбираеми за широк кръг от хора без необходимост от допълнителни разяснения.
 • Участниците трябва да донесат постерите си при регистрацията в сутринта на първия ден (20.10.) на събитието.
 • Постерите ще бъдат изложени в изложбената зала през двата дена на събитието, за да могат посетителите да ги разглеждат по време на кафе паузите.

Ще има една постерна сесия – на 20.10. (петък) от 13:40 до 14:10 ч. По време на постерната сесия авторите трябва да бъдат непосредствено до постера си. Наградата за постерната сесия ще бъде връчена при закриването на конференцията в събота.