20 – 21 октомври 2023
зала „2020 Event Space“, София

Конференция за иновации в образованието - наука без опитни животни

Защо темата е важна?

С напредване на новите технологии алтернативите на експерименти с животни за учебна цел все повече изместват класическите методи и ги превъзхождат по отношение на гъвкавост, достъпност, повтаряемост, интерактивност, демонстративност, по-ниска цена, екологичност, безопасност и етичност. 

Дена
+
Лектори
+
Участници

Лектори на събитието

Ник Джукс

Координатор на InterNICHE и основен лектор на конференцията

Проф. д-р Даниела Салватори

Професор по сравнителна анатомия и физиология, ръководител на катедрата по анатомия и физиология на ВМФ на Утрехтски университет

Д-р Диляна Филипова

Д-р по генетика, представител на "Доктори срещу експериментите върху животни", Германия

Проф. Андрю Найт

Професор по хуманно отношение към животните и етика и директор-основател на Университетския център за хуманно отношение към животните в Университета в Уинчестър, Великобритания

Проф. д-р Памела Бейдич

Преподавател в Сараевски университет, Факултет по ветеринарна медицина

Катарина Новакович

Официален представител на InterNICHE за Сърбия

Майда Шабета

Официален представител на InterNICHE за Босна и Херцеговина

Сабрина Енгел

Експерт по темата за тестовете върху животни от PETA Германия

Лаура Алварес

Заместник-директор по научни и регулаторни въпроси в Cruelty Free International

Ребека Рам

Консултант по научни изследвания - Lush Prize

Д-р Петър Ефтимов

Молекулярен биолог, преподавател в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. Захари Винаров

Дф (доктор по фармация), дх (доктор по химия), Факултет по Химия и Фармация, СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Красимира Генова

Декан на факултета по ветеринарна медицина на ЛТУ

Доц. д-р Тони Тодорoв

Ръководител на катедра „Вътрешни болести, патология и фармакология“ в ЛТУ

Проф. д-р Тодор Стоянчев

Декан на Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет

Д-р Руско Петров

Ветеринарен лекар от Тракийски университет, Оперативен управител на Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани"

Гл. ас. д-р Наталия Григорова

Катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Секция „Физиология на животните”, ВМФ на Тракийски университет

Гл. ас. д-р Женя Стоянова Иванова

Катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Секция „Физиология на животните”, ВМФ на Тракийски университет

Д-р Румяна Димитрова

Секция „Хигиена, етология и защита на животните“, Тракийски университет

Д-р Ивяна Станева Иванова

Симулационнен център по ветеринарна медицина ,,Ветсим, Тракийски университет

БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРЕЖИВЯВАНЕТО

За първи път в България ще може да видите подобна конференция

Бъдете в крак с най-новите достижения и напредък в науката относно ефективни и надеждни алтернативи без тестване върху животни.

Програма

8:30 - 9:30

Регистрация

9:30 – 9:50
Официално откриване на конференцията

Официално откриване на конференцията

Сдружение КАЖИ

9:50 - 10:20
Необходимостта от и предимствата на методите без животни (NAMs) в медицината, науката и образованието

Необходимостта от и предимствата на методите без животни (NAMs) в медицината, науката и образованието

Д-р Диляна Филипова

Знаете ли, че опитите с животни в биомедицинските науки са не само вредни и болезнени за използваните животни, но и не водят до надеждни резултати, предсказващи човешките реакции? В тази презентация ще разгледаме някои примери за съвременни научни методи и модели без използване на животни (NAMs = Non-Animal Methods / New Approach Methodologies) в биологичните науки, медицината и образованието. Ще обсъдим и предимствата на тези технологии в образованието за развиване на солидни биомедицински знания и умения, избягвайки психическото натоварване от работата с животни.

10:20 – 11:30
Използване на животни с образователни цели и техните алтернативи

Използване на животни с образователни цели и техните алтернативи

Проф. Андрю Найт

Използването на животни е било неразделна част от образованието по дисциплини като хирургия, физиология, биохимия, анатомия, фармакология и паразитология. През последните няколко десетилетия обаче се наблюдава бързо нарастване на наличието на безвредни алтернативи, за които проф. Найт детайлно ще сподели на своята лекция. В презентацията освен своя опит, той ще илюстрира ползите от използване на алтернативи, както и какво показват многобройните проучвания за ефикасността им при приложението им за образователни цели.

11:30 – 11:50

Кафе пауза ☕

11:50 – 13:00
Хуманни иновации и алтернативи на експериментите с животни в образованието

Хуманни иновации и алтернативи на експериментите с животни в образованието

Ник Джукс

Тази презентация ще проучи набора от алтернативи на дисекцията и опитите с животни в образованието. Тя ще адресира множество предимства на хуманните иновации за знания и придобиване на умения и ще опише нарастващото международно движение за заместване с алтернативи, илюстрирано с конкретни казуси.

13:00 – 14:00

Обяд

14:00 – 14:30
Използването на животни за образователни и обучителни цели в България

Използването на животни за образователни и обучителни цели в България

Лаура Алварес

През 2020 г. общо 108 072 експеримента са проведени от държави членки на ЕС с цел „висше образование или обучение“. Най-високото пропорционално използване на животни в образованието и обучението (12% от общото използване на животни през 2020 г.) продължава да е в България, докато най-високото общо използване на животни в тази област е в Германия и Франция (съответно 39 867 и 27 302 използвания на животни през 2020 г.). Като се има предвид, че други държави членки използват много малък брой животни в тази област и че могат да се възприемат различни подходи, които не нараняват живи животни, на лекцията си г-ж Лаура Алварес ще предложи и насърчи хармонизиран подход за България и целия ЕС, който да помогне за извеждането от употреба на използването на животни за образование и обучение.

14:30 – 15:00
3D технологиите като напредничави инструменти в образованието по ветеринарната медицина в Босна и Херцеговина

3D технологиите като напредничави инструменти в образованието по ветеринарната медицина в Босна и Херцеговина

Проф. д-р Памела Бейдич

Всички сме наясно, че днес има нарастваща тенденция в използването на 3D технология във ветеринарномедицинското образование и изследвания. През последните няколко години департамента по основни науки на Сараевския университет създаде различни 3D модели, които използват в своя учебен процес като алтернативи на опитни животни. Въз основа на своя опит в тази презентация проф. д-р Бейдич ще обсъди предимствата, недостатъците, бъдещия потенциал и ползите, които тези технологии могат да предоставят. Споделянето на тази информация с по-широката общност със сигурност ще допринесе за подобряването и разширяването на използването на 3D модели като алтернативи в образованието и изследванията по ветеринарна медицина.

15:00 – 15:30
The Lush Prize - насърчаване и възнаграждаване на постиженията в прехода към модерна наука без тестове върху животни

The Lush Prize - насърчаване и възнаграждаване на постиженията в прехода към модерна наука без тестове върху животни

Ребека Рам

Наградата Lush има удоволствието да отпразнува първите си 10 години през 2022 г. и тази презентация ще предостави общ преглед на наградата и как тя е наградила постиженията в науката, образованието, младите изследователи, политиката и кампаниите в подкрепа на спешно необходимия преход към извеждане от употреба на тестовете върху животни и възприемане на по-биологично релевантни, модерни подходи, както и поглед към дейностите на Lush Prize в бъдеще.

15:30 - 15:50

Кафе пауза ☕

15:50 - 16:20
 Успехът на алтернативите на опитни животни за образование в Сърбия

Успехът на алтернативите на опитни животни за образование в Сърбия

Катарина Новакович

Как преминава замяната на опити с животни във факултетите в Сърбия - успешни примери, които инициират качествена реформа на практическата част на курсовете им. Споделяне на резултатите от изследването на използването на лабораторни животни в Сърбия в продължение на две десетилетия. Как изглежда законодателството в Сърбия в тази област, как се появява, дали се спазва и защо. Катерина ще говори и за друго различно съдържание, което помага за популяризирането на алтернативите в по-широката социална общност  и затова защо е важно и дали тази тема е предназначена изключително за университетските среди.

16:20 – 16:50
Модернизиране на биомедицинското обучение: Замяна на живи лабораторни животни с човешка симулация

Модернизиране на биомедицинското обучение: Замяна на живи лабораторни животни с човешка симулация

Сабрина Енгел

Биомедицинското образование е една от областите, които понастоящем са подложени на огромни глобални промени с потенциал не само да спестят живота на безброй животни, но и да подготвят лекарите на утрешния ден по по-добър начин. Обучението по практически умения в биомедицинското образование традиционно разчита на милиони живи гръбначни животни, които се използват по целия свят всяка година - вариращи от извършване на дребни хирургически манипулации и фармакологични интервенции до управление на тежки травматични огнестрелни рани, изгаряния и разчленения. Въз основа на съвкупност от различни фактори е извършена промяна в парадигмата, причиняваща пълната замяна на използването на животни в учебните програми на гражданските медицински училища и програмите за обучение по биомедицински умения в различни страни, заедно със значителни намаления и замени на използването на животни в сравними военни тренировки . Тази лекция ще разгледа дългоочакваната значителна промяна към медицинските симулационни модели и техните предимства.

16:50 – 17:20
Възможно ли е да заменим живи организми с дигитални алтернативи?

Възможно ли е да заменим живи организми с дигитални алтернативи?

Майда Шабета

Като защитник на животните, който не е учен, Майда ще сподели личното си преживяване на изследване и използване на тези алтернативи, дори без експертна подготовка. Чрез използването на модерни технологии, като интерактивни цифрови модели и завладяващи аудио симулации, тя успява да схване сложни концепции за кратко време, като същевременно заобиколя етичните проблеми, свързани с експериментите върху животни.

17:20- 17:50
Иновация във висшето образование без лабораторни животни

Иновация във висшето образование без лабораторни животни

Проф. д-р Даниела Салватори

Инициирано от холандското правителство през 2018 г., Министерството на земеделието, природата и качеството на храните управлява алианс, насочен към ускоряване на прехода към иновации без животни. През 2019 г. както холандски университети, така и академични болници се присъединиха и започнаха проект с амбициозна декларация, насочена към използването на по-малко лабораторни животни в холандското висше образование (бакалавър/магистър/следдипломна квалификация). Целите на тази работа се състоят в споделяне на отговорността по отношение на използването на лабораторни животни в академичното обучение, намаляване на използването на тези животни в образованието и научните изследвания и създаване на осведоменост по тази тема сред бъдещите учени и професионалисти. По време на презентацията на проф. Салватори тя ще сподели основните констатации, възможностите, които предлагат новите технологии и необходимостта от промяна на институционално ниво.

17:50 – 18:00
Закриване на ден 1

Закриване на ден 1

Сдружение КАЖИ

18:00 – 20:00

Коктейл 🍷

8:00 - 9:00

Регистрация

9:00 – 9:10
Откриване на ден 2

Откриване на ден 2

Сдружение КАЖИ

9:10 - 9:25
Използване на полиестерни макети, вместо препариране на животни за образователни цели

Използване на полиестерни макети, вместо препариране на животни за образователни цели

Д-р Руско Петров

Представен е метод за излагане на редки, застрашени от изчезване видове птици чрез макети. Те са реалистични, с точни размери, форма и оцветяване. Предлагат по-хуманна и по-реалистична технология от тази на препариране за представянето им с обучителна цел.

9:25 - 9:40
Нови аспекти относно благосъстоянието на животните

Нови аспекти относно благосъстоянието на животните

Д-р Румяна Димитрова

Промяна на научните възгледи и обществените представи относно благосъстоянието на експерименталните животни, във връзка с развитието на познанията за тяхната психиката, съзнание и изпитването на болка. Обществен и научен дебат по поставения въпрос.

Автори на съдържанието на лекцията са д-р Румяна Димитрова; гл. асистент д-р Мехмед Халил, проф. д-р Красимира Узунова, доц. д-р Надя Бозакова.

9:40 - 10:00
Иновативни подходи в практическото обучение по физиология на животните

Иновативни подходи в практическото обучение по физиология на животните

Гл. ас. д-р Женя Стоянова Иванова

В рамките на предстоящата презентация, ще бъде представен опитът на секция „Физиология на животните“ относно интегрирането на алтернативи на опитните животни в учебния процес. Детайлно ще бъде представена работата с дигитална обучителна система в контекста на практичните занятия със студентите по ветеринарна медицина, която позволява внедряването на стимулационни технологии и хуманни алтернативи на експерименталните животни, при изучаването на фундаментални физиологични процеси. Ще се обсъдят предимствата от прилагането на тези иновативни методи и ефективността им в практичното обучението по физиология.

10:00 - 10:15
Използване на клетъчни линии като етични алтернативи на тестовете върху животни в научните изследвания

Използване на клетъчни линии като етични алтернативи на тестовете върху животни в научните изследвания

Гл. ас. д-р Наталия Григорова

Презентацията ще бъде фокусирана върху актуалните тенденции и иновации в използването на in vitro методи и модели в научните изследвания и ветеринарномедицинското образование. Екипът на секция „Физиология на животните“ към Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора ще представи конкретни примери за успешно приложение на клетъчни линии, заместващи използването на опити животни в биомедицинските им изследвания. Ще бъдат дискутирани съвременните тенденции и перспективи. Ще се обсъдят възможностите за запознаване на студентите по ветеринарна медицина с in vitro иновациите в хода на обучението им по физиология на животните.

10:15 - 10:30
Опита в симулационното обучение на студенти по ветеринарна медицина в България

Опита в симулационното обучение на студенти по ветеринарна медицина в България

Д-р Ивяна Станева Иванова

Да помогнем на животни и хора със ,,симулирани животни" - една учудващопрактична част от нашето настояще. Що е то ,,симулационно обучение" и как то зае мястото си в подготовката на бъдещи ветеринарни лекари в Тракийски университет ще научите пряко от ,,Ветсим", първият ветеринарен симулационен център в България.

10:30 - 10:40
Сесия с въпроси и отговори на лектори от Тракийски университет

Сесия с въпроси и отговори на лектори от Тракийски университет

Тракийски университет

10:40 – 11:00

Кафе пауза ☕

11:00 - 11:25
Чисти като сълза - биофизични моделни системи за изследване на очната повърхност, като алтернатива на работата с опитни животни

Чисти като сълза - биофизични моделни системи за изследване на очната повърхност, като алтернатива на работата с опитни животни

Д-р Петър Ефтимов

За употребата на биофизична моделна система за изследвания на очната повърхност, като алтернатива на традиционната техника, свързана с употребата на зайци като опитни животни. Ще бъдат показани и евентуалните предимства и недостатъци на тази методика.

11:25 - 11:55
Компютърни модели вместо животни при разработването на нови орални лекарства: възможности, проблеми и бъдеще

Компютърни модели вместо животни при разработването на нови орални лекарства: възможности, проблеми и бъдеще

Доц. Захари Винаров

Можем ли да предскажем колко бързо лекарството ще достигне кръвта след като изпием една таблетка без да използваме експериментални животни? Сложни компютърни модели, основани на човешката анатомия и физиология, ни позволяват да го направим. Тези модели обаче все още не са идеални и резултатите от тях се приемат скептично от много учени и от регулаторните агенции. Какви са проблемите, възможностите за тяхното преодоляване и българският принос в решаването им ще бъдат разяснени в тази лекция, показваща, че пътят към разработването на нови лекарства без експерименти с животни е отворен!

11:55 - 12:25
Приложение на животински симулатори (макети) в обучението по ветеринарна медицина.

Приложение на животински симулатори (макети) в обучението по ветеринарна медицина.

Доц. д-р Тони Тодорoв

Разглежда възможностите за използване на животински симулатори (макети) в различни области (вътрешни болести, хирургия, акушерство и гинекология) на практическото обучение на студентите по ветеринарна медицина.

12:25 – 12:45

Кафе пауза ☕

12:45 – 13:45
Демонстрации на живо, видеоклипове и практическо изпробване на алтернативи

Демонстрации на живо, видеоклипове и практическо изпробване на алтернативи

Ник Джукс

Тази сесия ще осигури демонстрации на живо и записано видео на примерни хуманни методи, които понастоящем заместват използването на животни по биология, за медицинско и ветеринарно образование и обучение. Ще има възможности за практически опит с избрани инструменти.

13:45 – 14:00
Обявяване на наградените в постерната сесия и закриване на конференцията

Обявяване на наградените в постерната сесия и закриване на конференцията

Сдружение КАЖИ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И СПОНСОРИ

Локация

ИЗПУСНАЛИ СТЕ КОНФЕРЕНЦИЯТА? ВИЖТЕ ЗАПИСИ НА ЧАСТ ОТ ЛЕКЦИИТЕ!