20 – 21 октомври 2023
зала „2020 Event Space“, София

Конференция за иновации в образованието - наука без опитни животни

  Вземи билет

  Запазете мястото си сега


  Цена на билета - 35 лв.

  Защо темата е важна?

  С напредване на новите технологии алтернативите на експерименти с животни за учебна цел все повече изместват класическите методи и ги превъзхождат по отношение на гъвкавост, достъпност, повтаряемост, интерактивност, демонстративност, по-ниска цена, екологичност, безопасност и етичност. 

  До началото на конференцията остават

  Дена
  +
  Лектори
  +
  Участници

  Лектори на събитието

  Ник Джукс

  Координатор на InterNICHE и основен лектор на конференцията

  Майда Шабета

  Официален представител на InterNICHE за Босна и Херцеговина

  Д-р Диляна Филипова

  Д-р по генетика, представител на "Доктори срещу експериментите върху животни", Германия

  Катарина Новакович

  Официален представител на InterNICHE за Сърбия

  Проф. д-р Памела Бейдич

  Преподавател в Сараевски университет, Факултет по ветеринарна медицина

  Проф. Андрю Найт

  Професор по хуманно отношение към животните и етика и директор-основател на Университетския център за хуманно отношение към животните в Университета в Уинчестър, Великобритания

  Сабрина Енгел

  Експерт по темата за тестовете върху животни от PETA Германия

  Ребека Рам

  Консултант по научни изследвания - Lush Prize

  Лаура Алварес

  Заместник-директор по научни и регулаторни въпроси в Cruelty Free International

  Д-р Петър Ефтимов

  Молекулярен биолог, преподавател в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

  Доц. д-р Красимира Генова

  Декан на факултета по ветеринарна медицина на ЛТУ

  Доц. д-р Тони Тодорoв

  Ръководител на катедра „Вътрешни болести, патология и фармакология“ в ЛТУ

  Д-р Руско Петров

  Ветеринарен лекар от Тракийски университет, Оперативен управител на Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани"

  БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРЕЖИВЯВАНЕТО

  За първи път в България ще може да видите подобна конференция

  Бъдете в крак с най-новите достижения и напредък в науката относно ефективни и надеждни алтернативи без тестване върху животни.

  Програма

  8:30 - 9:30

  Регистрация

  9:30 – 9:50
  Официално откриване на конференцията

  Официално откриване на конференцията

  Сдружение КАЖИ

  9:50 - 10:20
  Необходимостта от и предимствата на методите без животни (NAMs) в медицината, науката и образованието

  Необходимостта от и предимствата на методите без животни (NAMs) в медицината, науката и образованието

  Д-р Диляна Филипова

  Знаете ли, че опитите с животни в биомедицинските науки са не само вредни и болезнени за използваните животни, но и не водят до надеждни резултати, предсказващи човешките реакции? В тази презентация ще разгледаме някои примери за съвременни научни методи и модели без използване на животни (NAMs = Non-Animal Methods / New Approach Methodologies) в биологичните науки, медицината и образованието. Ще обсъдим и предимствата на тези технологии в образованието за развиване на солидни биомедицински знания и умения, избягвайки психическото натоварване от работата с животни.

  10:20 – 11:30
  Използване на животни с образователни цели и техните алтернативи

  Използване на животни с образователни цели и техните алтернативи

  Проф. Андрю Найт

  Използването на животни е било неразделна част от образованието по дисциплини като хирургия, физиология, биохимия, анатомия, фармакология и паразитология. През последните няколко десетилетия обаче се наблюдава бързо нарастване на наличието на безвредни алтернативи, за които проф. Найт детайлно ще сподели на своята лекция. В презентацията освен своя опит, той ще илюстрира ползите от използване на алтернативи, както и какво показват многобройните проучвания за ефикасността им при приложението им за образователни цели.

  11:30 – 11:50

  Кафе пауза ☕

  11:50 – 12:20
  3D технологиите като напредничави инструменти в образованието по ветеринарната медицина в Босна и Херцеговина

  3D технологиите като напредничави инструменти в образованието по ветеринарната медицина в Босна и Херцеговина

  Проф. д-р Памела Бейдич

  Всички сме наясно, че днес има нарастваща тенденция в използването на 3D технология във ветеринарномедицинското образование и изследвания. През последните няколко години департамента по основни науки на Сараевския университет създаде различни 3D модели, които използват в своя учебен процес като алтернативи на опитни животни. Въз основа на своя опит в тази презентация проф. д-р Бейдич ще обсъди предимствата, недостатъците, бъдещия потенциал и ползите, които тези технологии могат да предоставят. Споделянето на тази информация с по-широката общност със сигурност ще допринесе за подобряването и разширяването на използването на 3D модели като алтернативи в образованието и изследванията по ветеринарна медицина.

  12:20 – 13:30
  Хуманни иновации и алтернативи на експериментите с животни в образованието

  Хуманни иновации и алтернативи на експериментите с животни в образованието

  Ник Джукс

  Тази презентация ще проучи набора от алтернативи на дисекцията и опитите с животни в образованието. Тя ще адресира множество предимства на хуманните иновации за знания и придобиване на умения и ще опише нарастващото международно движение за заместване с алтернативи, илюстрирано с конкретни казуси.

  13:30 – 14:30

  Обяд и обедна почивка

  14:00 – 14:30

  Постерна сесия

  Информация за участие в постерната сесия може да намерите тук.

  14:30 – 15:00

  Презентация на международен лектор от Университета в Утрехт

  15:00 – 15:30
   Успехът на алтернативите на опитни животни за образование в Сърбия

  Успехът на алтернативите на опитни животни за образование в Сърбия

  Катарина Новакович

  Как преминава замяната на опити с животни във факултетите в Сърбия - успешни примери, които инициират качествена реформа на практическата част на курсовете им. Споделяне на резултатите от изследването на използването на лабораторни животни в Сърбия в продължение на две десетилетия. Как изглежда законодателството в Сърбия в тази област, как се появява, дали се спазва и защо. Катерина ще говори и за друго различно съдържание, което помага за популяризирането на алтернативите в по-широката социална общност  и затова защо е важно и дали тази тема е предназначена изключително за университетските среди.

  15:30 – 16:00
  Използването на животни за образователни и обучителни цели в България

  Използването на животни за образователни и обучителни цели в България

  Лаура Алварес

  През 2020 г. общо 108 072 експеримента са проведени от държави членки на ЕС с цел „висше образование или обучение“. Най-високото пропорционално използване на животни в образованието и обучението (12% от общото използване на животни през 2020 г.) продължава да е в България, докато най-високото общо използване на животни в тази област е в Германия и Франция (съответно 39 867 и 27 302 използвания на животни през 2020 г.). Като се има предвид, че други държави членки използват много малък брой животни в тази област и че могат да се възприемат различни подходи, които не нараняват живи животни, на лекцията си г-ж Лаура Алварес ще предложи и насърчи хармонизиран подход за България и целия ЕС, който да помогне за извеждането от употреба на използването на животни за образование и обучение.

  16:00 – 16:20

  Кафе пауза ☕

  16:20 – 16:50
  Възможно ли е да заменим живи организми с дигитални алтернативи?

  Възможно ли е да заменим живи организми с дигитални алтернативи?

  Майда Шабета

  Като защитник на животните, който не е учен, Майда ще сподели личното си преживяване на изследване и използване на тези алтернативи, дори без експертна подготовка. Чрез използването на модерни технологии, като интерактивни цифрови модели и завладяващи аудио симулации, тя успява да схване сложни концепции за кратко време, като същевременно заобиколя етичните проблеми, свързани с експериментите върху животни.

  16:50 – 17:20
  The Lush Prize - насърчаване и възнаграждаване на постиженията в прехода към модерна наука без тестове върху животни

  The Lush Prize - насърчаване и възнаграждаване на постиженията в прехода към модерна наука без тестове върху животни

  Ребека Рам

  Наградата Lush има удоволствието да отпразнува първите си 10 години през 2022 г. и тази презентация ще предостави общ преглед на наградата и как тя е наградила постиженията в науката, образованието, младите изследователи, политиката и кампаниите в подкрепа на спешно необходимия преход към извеждане от употреба на тестовете върху животни и възприемане на по-биологично релевантни, модерни подходи, както и поглед към дейностите на Lush Prize в бъдеще.

  17:20 – 17:40
  Модернизиране на биомедицинското обучение: Замяна на живи лабораторни животни с човешка симулация

  Модернизиране на биомедицинското обучение: Замяна на живи лабораторни животни с човешка симулация

  Сабрина Енгел

  17:40 – 17:50
  Закриване на ден 1

  Закриване на ден 1

  Сдружение КАЖИ

  17:50 – 18:50

  Коктейл 🍷

  8:00 - 8:20

  Регистрация

  8:20 – 8:30
  Откриване на ден 2

  Откриване на ден 2

  Сдружение КАЖИ

  8:30 – 10:00

  Презентации на представители от Тракийски университет

  10:00 - 10:30

  Презентация на лектор от Медицински университет, София

  ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА ЗА ДЕН 1 (ПЕТЪК)

  10:30 – 10:50

  Кафе пауза ☕

  9:40 - 10:10
  Чисти като сълза - биофизични моделни системи за изследване на очната повърхност, като алтернатива на работата с опитни животни

  Чисти като сълза - биофизични моделни системи за изследване на очната повърхност, като алтернатива на работата с опитни животни

  Д-р Петър Ефтимов

  За употребата на биофизична моделна система за изследвания на очната повърхност, като алтернатива на традиционната техника, свързана с употребата на зайци като опитни животни. Ще бъдат показани и евентуалните предимства и недостатъци на тази методика.

  11:10 - 11:30

  Презентация на лектор от Софийски университет

  11:30 - 11:40

  Сесия с въпроси и отговори на лектори от СУ

  11:40 - 12:00
  Изкуственият интелект и неговото място в биоетиката

  Изкуственият интелект и неговото място в биоетиката

  Доц. д-р Красимира Генова

  12:00 – 12:20
  Приложение на животински симулатори (макети) в обучението по ветеринарна медицина.

  Приложение на животински симулатори (макети) в обучението по ветеринарна медицина.

  Доц. д-р Тони Тодорoв

  Разглежда възможностите за използване на животински симулатори (макети) в различни области (вътрешни болести, хирургия, акушерство и гинекология) на практическото обучение на студентите по ветеринарна медицина.

  12:20 - 12:30

  Сесия с въпроси и отговори на лектори от СУ

  12:30 – 12:50

  Кафе пауза ☕

  12:50 – 13:50
  Демонстрации на живо, видеоклипове и практическо изпробване на алтернативи

  Демонстрации на живо, видеоклипове и практическо изпробване на алтернативи

  Ник Джукс

  Тази сесия ще осигури демонстрации на живо и записано видео на примерни хуманни методи, които понастоящем заместват използването на животни по биология, за медицинско и ветеринарно образование и обучение. Ще има възможности за практически опит с избрани инструменти.

  1350 – 14:10
  Обявяване на победителя в постерната сесия и закриване на конференцията

  Обявяване на победителя в постерната сесия и закриване на конференцията

  Сдружение КАЖИ

  НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И СПОНСОРИ

  Локация

  Запазете своето място