Политика за поверителност

Ние от КАЖИ уважаваме личните данни на всеки, който посещава нашия уебсайт или по друг начин е свързан с нашата дейност. Следният документ обяснява как защитаваме и използваме Вашите данни. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме.

Ако имате някакви въпроси или притеснения, моля, свържете се с нас на: office@caai.bg

Последна актуализация: 14.04.2019г.

1. Кои сме ние?

Когато казваме „ние“ или „нашето/ нашите/ нашата/ нашият“ в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид СНЦ „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ с адрес ул. „Тунджа“ №3, ет.3, ап.7, 1606 София, България и БУЛСТАТ 177163178.

Когато споменаваме нашия уебсайт, имаме предвид caai.bg

2. Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме?

За да преследваме различни цели на Сдружението, ние трябва да обработим Вашите лични данни. Ние винаги го правим в съответствие със закона. Правната рамка на нашата работа може да бъде намерена по-долу:

За да Ви информираме за действията на Сдружението, ние обработваме следното:

 • Първо име,
 • Фамилия,
 • Пол,
 • Имейл адрес,
 • Град,
 • Държава.

Правното основание за това е чл. 6 (1) (а) от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който ни позволява да обработим данните Ви след получаване на Вашето информирано съгласие.

За да събираме и обработваме заявления за доброволчество, ние обработваме следното:

 • Първо име,
 • Фамилия,
 • Пол,
 • Имейл адрес,
 • Телефонен номер,
 • Пощенски адрес.

Правното основание за това е чл. 6 (1) (a) от GDPR, който ни позволява да обработим Вашите данни след получаване на Вашето информирано съгласие.

За да събираме подписи в петициите си, обработваме следното:

 • Първо име,
 • Фамилия,
 • Имейл адрес,
 • Телефонен номер.

Правното основание за това е чл. 6 (1) (a) от GDPR, което ни позволява да обработим Вашите данни след получаване на вашето информирано съгласие.

Освен това събираме подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай, че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която Ви изпращаме;

3. Право на оттегляне на съгласието

Ако обработим Вашите данни въз основа на Вашето информирано съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време и по свое усмотрение.

Ако искате да оттеглите съгласието си, моля, изберете една от следните опции:

 • изпратете имейл директно на организацията на адрес: office@caai.bg;
 • отпишете се, като кликнете върху връзката в края на получения от нас имейл.

Ако обработката на Вашите данни се основава на Вашето съгласие, оттеглянето на това съгласие не прави предходните ни дела незаконни. С други думи, докато получим Вашето оттегляне, ние имаме законно право да обработваме Вашите данни и оттеглянето на Вашето съгласие не засяга легитимността на миналите процеси.

4. Вашите права при съхранение на данните Ви

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно, Вие имате:

–    Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме

Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес office@caai.bg

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

–    Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна

Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за Вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес office@caai.bg, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

–    Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

Имате право:

 • да поискате да изтрием личните Ви данни;
 • да поискате ограничаване на обработката им
 • да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като Правото да бъдеш забравен).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

 • Подаване на жалба

Моля, уведомете ни, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, като ни изпратите имейл на адрес office@caai.bg

Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

 • Промени в тази политика за поверителност

Възможно е да актуализираме условията на тази политика по всяко време. Моля посещавайте тази страница периодично, за да сте запознати с последните промени. Ще ви уведомим за значителни промени в начина, по който боравим с личните Ви данни, като поставим забележимо известие на уебсайта и изпратим имейл до лицата, спрямо които измененията ще се отразят. Ако продължите да използвате нашия уебсайт и услуги, ще се счита, че сте се запознали с тези промени.