На тази страница може да намерите връзки към видео записи на част от лекциите от Конференцията за иновации в образованието – наука без опитни животни. Ние, организаторите от сдружение КАЖИ, решихме лекциите от конференцията да бъдат със свободен достъп, защото ще се радваме тази важна информация да достигне до все повече заинтересовани лица и институции. Ще бъдем благодарни при възможност от ваша страна да се включите с дарение според възможностите си, за да може да продължим работата си по кампанията “Наука без опитни животни”.

Конференция - видеа