Регистрацията за събитието през 2023 г. приключи. Тук може да видите част от лекциите на конференцията:

Видеа от Конференция за иновации в образованието – Наука без опитни животни