speaker-photo

Проф. д-р Даниела Салватори

Професор по сравнителна анатомия и физиология, ръководител на катедрата по анатомия и физиология на ВМФ на Утрехтски университет

Ръководи Центъра за върхови постижения на Пластинацията и виртуалната реалност. Центърът разработва модели за обучение в клинични умения и широк спектър от процедури при хора и животни. Центърът е съвместна инициатива на Факултета по ветеринарна медицина и Университетският медицински център в Утрехт.

Те разработват цифрови триизмерни (3D) и холографски модели за изучаване на анатомия и предлагат много възможности за практикуване на клинични и хирургични процедури. Използвайки технологията за виртуална реалност, те са в състояние да трансформират пластинирани проби и CT/MRI сканирания във функционални модели, така наречените „аватари“. През 2020 г. центърът получава безвъзмездна помощ (грант) от USO за създаване и въвеждане на интерактивни холографски модели на хора и животни („The avatar Zoo“). Проектът се фокусира не само върху разработването на модели на аватари, но и върху това колко ефективни са разработените инструменти за постигане на поставените учебни цели.

17:20- 17:50

ПЕТЪК 20 ОКТ

Иновация във висшето образование без лабораторни животни

Инициирано от холандското правителство през 2018 г., Министерството на земеделието, природата и качеството на храните управлява алианс, насочен към ускоряване на прехода към иновации без животни. През 2019 г. както холандски университети, така и академични болници се присъединиха и започнаха проект с амбициозна декларация, насочена към използването на по-малко лабораторни животни в холандското висше образование (бакалавър/магистър/следдипломна квалификация). Целите на тази работа се състоят в споделяне на отговорността по отношение на използването на лабораторни животни в академичното обучение, намаляване на използването на тези животни в образованието и научните изследвания и създаване на осведоменост по тази тема сред бъдещите учени и професионалисти. По време на презентацията на проф. Салватори тя ще сподели основните констатации, възможностите, които предлагат новите технологии и необходимостта от промяна на институционално ниво.