speaker-photo

Лаура Алварес

Заместник-директор по научни и регулаторни въпроси в Cruelty Free International

Работата на Лаура в Cruelty Free International гарантира, че призивът на организацията за прекратяване на тестовете върху животни е подкрепен със солидни научни аргументи. Тя има бакалавърска степен по биомедицински науки от Royal Holloway, Лондонски университет, Великобритания и магистърска степен по клинична микробиология от Лондонския университет Queen Mary. Преди това е работила като ветеринарен микробиолог за Агенцията за здравето на животните и растенията към правителството на Обединеното кралство, където фокусът ѝ е бил върху разработването и валидирането на нови in vitro тестови системи за ефикасността на дезинфектанти срещу клинично важни вируси.

14:00 – 14:30

ПЕТЪК 20 ОКТ

Използването на животни за образователни и обучителни цели в България

През 2020 г. общо 108 072 експеримента са проведени от държави членки на ЕС с цел „висше образование или обучение“. Най-високото пропорционално използване на животни в образованието и обучението (12% от общото използване на животни през 2020 г.) продължава да е в България, докато най-високото общо използване на животни в тази област е в Германия и Франция (съответно 39 867 и 27 302 използвания на животни през 2020 г.). Като се има предвид, че други държави членки използват много малък брой животни в тази област и че могат да се възприемат различни подходи, които не нараняват живи животни, на лекцията си г-ж Лаура Алварес ще предложи и насърчи хармонизиран подход за България и целия ЕС, който да помогне за извеждането от употреба на използването на животни за образование и обучение.