speaker-photo

Доц. д-р Тони Тодорoв

Ръководител на катедра „Вътрешни болести, патология и фармакология“ в ЛТУ

Завършва висше образование през 1994 г. във ВИЗВМ (сега Тракийски университет), гр. Стара Загора.
Научна кариера: асистент по токсикология, хранене и диететика в катедра „Животновъдни науки“ ФВМ при ЛТУ (1997); доктор по ветеринарна медицина (2007); доцент в катедра „Вътрешни болести, патология и фармакология“ (2009). Ръководител на катедра „Вътрешни болести, патология и фармакология“ от 2020 г. Изнася лекции по Токсикология; Диететика и Вътрешни болести.

11:55 - 12:25

СЪБОТА 21 ОКТ

Приложение на животински симулатори (макети) в обучението по ветеринарна медицина.

Разглежда възможностите за използване на животински симулатори (макети) в различни области (вътрешни болести, хирургия, акушерство и гинекология) на практическото обучение на студентите по ветеринарна медицина.