speaker-photo

Тракийски университет

Тракийски университет е официален партньор на Конференцията за иновации в образованието - наука без опитни животни. Заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България  и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите  студенти. Това е един от двата университета в България, в които се предлага обучение по ветеринарна медицина. По време на конференцията те ще споделят своят опит в използване на алтернативи на опитни животни.

10:30 - 10:40

СЪБОТА 21 ОКТ

Сесия с въпроси и отговори на лектори от Тракийски университет