speaker-photo

Сабрина Енгел

Експерт по темата за тестовете върху животни от PETA Германия

Сабрина Енгел има диплома по биотехнологии и е експерт на PETA по въпроса за тестването върху животни от 2018 г. Животните винаги са били особена грижа за нея, поради което тя става вегетарианка и в крайна сметка веган в ранна възраст. В ежедневната си работа тя се бори за премахване на тестовете върху животни и едновременното модернизиране на науката по този въпрос. Освен да отговаря на медийни запитвания и да обработва най-новите разработки (в областта на тестовете върху животни и техните алтернативи), нейните задачи включват и контакт с изследователски институции, политици и компании.

17:20 – 17:40

ПЕТЪК 20 ОКТ

Модернизиране на биомедицинското обучение: Замяна на живи лабораторни животни с човешка симулация