speaker-photo

Сабрина Енгел

Експерт по темата за тестовете върху животни от PETA Германия

Сабрина Енгел има диплома по биотехнологии и е експерт на PETA по въпроса за тестването върху животни от 2018 г. Животните винаги са били особена грижа за нея, поради което тя става вегетарианка и в крайна сметка веган в ранна възраст. В ежедневната си работа тя се бори за премахване на тестовете върху животни и едновременното модернизиране на науката по този въпрос. Освен да отговаря на медийни запитвания и да обработва най-новите разработки (в областта на тестовете върху животни и техните алтернативи), нейните задачи включват и контакт с изследователски институции, политици и компании.

16:20 – 16:50

ПЕТЪК 20 ОКТ

Модернизиране на биомедицинското обучение: Замяна на живи лабораторни животни с човешка симулация

Биомедицинското образование е една от областите, които понастоящем са подложени на огромни глобални промени с потенциал не само да спестят живота на безброй животни, но и да подготвят лекарите на утрешния ден по по-добър начин. Обучението по практически умения в биомедицинското образование традиционно разчита на милиони живи гръбначни животни, които се използват по целия свят всяка година - вариращи от извършване на дребни хирургически манипулации и фармакологични интервенции до управление на тежки травматични огнестрелни рани, изгаряния и разчленения. Въз основа на съвкупност от различни фактори е извършена промяна в парадигмата, причиняваща пълната замяна на използването на животни в учебните програми на гражданските медицински училища и програмите за обучение по биомедицински умения в различни страни, заедно със значителни намаления и замени на използването на животни в сравними военни тренировки . Тази лекция ще разгледа дългоочакваната значителна промяна към медицинските симулационни модели и техните предимства.