speaker-photo

Проф. д-р Тодор Стоянчев

Декан на Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет

Лекция на Конференцията ще изнесе лично проф. д-р Тодор Стоянчев - декан на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет, Стара Загора. Темата на неговата лекция ще бъде: "Европейска акредитация по EAEVE - иновации без опитни животни в науката и обучението на ветеринарни лекари"