speaker-photo

Ник Джукс

Координатор на InterNICHE и основен лектор на конференцията

Той работи в международен план повече от 25 години за подобряване на образованието и обучаване за използване на алтернативи на дисекцията и експериментите с животни.

Ник е съавтор на книгата „От морско свинче до компютърна мишка“ и има много публикации за алтернативи.

Той е помогнал за създаването на набор от международни ресурси, включително библиотеки с алтернативи и уебсайта www.interniche.org, с неговите бази данни с алтернативи и академични изследвания.

11:50 – 13:00

ПЕТЪК 20 ОКТ

Хуманни иновации и алтернативи на експериментите с животни в образованието

Тази презентация ще проучи набора от алтернативи на дисекцията и опитите с животни в образованието. Тя ще адресира множество предимства на хуманните иновации за знания и придобиване на умения и ще опише нарастващото международно движение за заместване с алтернативи, илюстрирано с конкретни казуси.

12:45 – 13:45

СЪБОТА 21 ОКТ

Демонстрации на живо, видеоклипове и практическо изпробване на алтернативи

Тази сесия ще осигури демонстрации на живо и записано видео на примерни хуманни методи, които понастоящем заместват използването на животни по биология, за медицинско и ветеринарно образование и обучение. Ще има възможности за практически опит с избрани инструменти.