speaker-photo

Майда Шабета

Официален представител на InterNICHE за Босна и Херцеговина

Майда Шабета е организатор на две конференции, свързани с алтернативите на тестовете върху животни в Босна и Херцеговина.

16:50 – 17:20

ПЕТЪК 20 ОКТ

Възможно ли е да заменим живи организми с дигитални алтернативи?

Като защитник на животните, който не е учен, Майда ще сподели личното си преживяване на изследване и използване на тези алтернативи, дори без експертна подготовка. Чрез използването на модерни технологии, като интерактивни цифрови модели и завладяващи аудио симулации, тя успява да схване сложни концепции за кратко време, като същевременно заобиколя етичните проблеми, свързани с експериментите върху животни.