speaker-photo

Катарина Новакович

Официален представител на InterNICHE за Сърбия

Катарина Новакович  е ветеринарен лекар и експерт по заместване на тестовете върху животни в образованието и обучението. С нейна помощ Сърбия става една от първите държави в света, която приема забрана на тестовете върху животни за образователни цели.

15:50 - 16:20

ПЕТЪК 20 ОКТ

Успехът на алтернативите на опитни животни за образование в Сърбия

Как преминава замяната на опити с животни във факултетите в Сърбия - успешни примери, които инициират качествена реформа на практическата част на курсовете им. Споделяне на резултатите от изследването на използването на лабораторни животни в Сърбия в продължение на две десетилетия. Как изглежда законодателството в Сърбия в тази област, как се появява, дали се спазва и защо. Катерина ще говори и за друго различно съдържание, което помага за популяризирането на алтернативите в по-широката социална общност  и затова защо е важно и дали тази тема е предназначена изключително за университетските среди.