speaker-photo

Д-р Руско Петров

Ветеринарен лекар от Тракийски университет, Оперативен управител на Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани"

Д-р Руско Петров е оперативен управител на Спасителен център за диви животни. Той, също, отговаря за доставките на храни и материали за дейността на Центъра. Освен с доставките, д-р Петров работи в Реанимацията. Като оперативен управител той изготвя графика на дейностите в Центъра и е натоварен със задачата стриктно да следи за неговото изпълнение. Благодарение на него Центъра разполага с десетки доброволци "под ръка". Заедно с това той поема и координира голяма част от сигналите на намерени или ранени диви животни, постъпващи в Центъра.

Дали ще обучава студенти по ветеринарна медицина на преглед или ще извършва обезпаразитяване на коте, дали ще работи с дребни преживни животни или ще наблюдава орли и соколи - той е истински всеотдаен в своята работа.

Участва, също в редица конференции като презентатор, а на не малко от тях е и организатор.
Работи много активно с представителите на местната власт във всички райони на дейност на Зелени Балкани и в частност Спасителния център за диви животни.

9:10 - 9:25

СЪБОТА 21 ОКТ

Използване на полиестерни макети, вместо препариране на животни за образователни цели

Представен е метод за излагане на редки, застрашени от изчезване видове птици чрез макети. Те са реалистични, с точни размери, форма и оцветяване. Предлагат по-хуманна и по-реалистична технология от тази на препариране за представянето им с обучителна цел.