speaker-photo

Д-р Румяна Димитрова

Секция „Хигиена, етология и защита на животните“, Тракийски университет

Румяна Димитрова е завършила ветеринарна медицина през 1998 г. в Стара Загора. От 2022 г. е задочен докторант в секция „Хигиена, етология и защита на животните“ към катедра „Общо животновъдство“, Тракийски университет, Стара Загора, като от 2023 г. работи в същата катедра. Темата на дисертационния и труд е „Благосъстояние на животните, използвани за експерименти“. Научните интереси са свързани с ветеринарномедицинска психология и патоетология.

9:25 - 9:40

СЪБОТА 21 ОКТ

Нови аспекти относно благосъстоянието на животните

Промяна на научните възгледи и обществените представи относно благосъстоянието на експерименталните животни, във връзка с развитието на познанията за тяхната психиката, съзнание и изпитването на болка. Обществен и научен дебат по поставения въпрос.

Автори на съдържанието на лекцията са д-р Румяна Димитрова; гл. асистент д-р Мехмед Халил, проф. д-р Красимира Узунова, доц. д-р Надя Бозакова.