speaker-photo

Д-р Петър Ефтимов

Молекулярен биолог, преподавател в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Освен преподавател, д-р Ефтимов е ветеринарен лекар и FameLab победител за 2016, с интереси в областта на регенеративната медицина и еволюционната биология на развитието.

11:00 - 11:25

СЪБОТА 21 ОКТ

Чисти като сълза - биофизични моделни системи за изследване на очната повърхност, като алтернатива на работата с опитни животни

За употребата на биофизична моделна система за изследвания на очната повърхност, като алтернатива на традиционната техника, свързана с употребата на зайци като опитни животни. Ще бъдат показани и евентуалните предимства и недостатъци на тази методика.