speaker-photo

Проф. д-р Памела Бейдич

Преподавател в Сараевски университет, Факултет по ветеринарна медицина

Професор в университета в Сараево, факултет по ветеринарна медицина (катедра по
Основни науки) и дългогодишен преподавател по теми, свързани с използването на алтернативи на опитните животни в образованието и научните изследвания. Носител е на наградата Lush Prize за 2022 г.

14:30 – 15:00

ПЕТЪК 20 ОКТ

3D технологиите като напредничави инструменти в образованието по ветеринарната медицина в Босна и Херцеговина

Всички сме наясно, че днес има нарастваща тенденция в използването на 3D технология във ветеринарномедицинското образование и изследвания. През последните няколко години департамента по основни науки на Сараевския университет създаде различни 3D модели, които използват в своя учебен процес като алтернативи на опитни животни. Въз основа на своя опит в тази презентация проф. д-р Бейдич ще обсъди предимствата, недостатъците, бъдещия потенциал и ползите, които тези технологии могат да предоставят. Споделянето на тази информация с по-широката общност със сигурност ще допринесе за подобряването и разширяването на използването на 3D модели като алтернативи в образованието и изследванията по ветеринарна медицина.