speaker-photo

Д-р Ивяна Станева Иванова

Симулационнен център по ветеринарна медицина ,,Ветсим, Тракийски университет
Доктор Ивяна Станева Иванова завършва магистърска степен по ветеринарна медицина във Ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет, Стара Загора през 2021 година. Първоначално практикува медицина на дребните животни, след което става член на екипа на Симулационния център по ветеринарна медицина ,,Ветсим" към родния си факултет, а от март 2023 в същия е и редовен докторант към Катедра ,,Вътрешни болести".
10:15 - 10:30

СЪБОТА 21 ОКТ

Опита в симулационното обучение на студенти по ветеринарна медицина в България

Да помогнем на животни и хора със ,,симулирани животни" - една учудващопрактична част от нашето настояще. Що е то ,,симулационно обучение" и как то зае мястото си в подготовката на бъдещи ветеринарни лекари в Тракийски университет ще научите пряко от ,,Ветсим", първият ветеринарен симулационен център в България.