speaker-photo

Д-р Диляна Филипова

Д-р по генетика, представител на "Доктори срещу експериментите върху животни", Германия

Д-р Филипова е част от екипа на организацията „Доктори срещу експерименти с животни“. Организацията е създадена преди повече от 40 години в Германия от медици, които виждат, че опитите с животни и резултатите от тях не са от полза за пациентите. Организациятa се стреми по всякакъв начин да разпространи информацията за това колко неблагонадеждни са опитите с животни и колко нови методи има за научни изследвания.

9:50 - 10:20

ПЕТЪК 20 ОКТ

Необходимостта от и предимствата на методите без животни (NAMs) в медицината, науката и образованието

Знаете ли, че опитите с животни в биомедицинските науки са не само вредни и болезнени за използваните животни, но и не водят до надеждни резултати, предсказващи човешките реакции? В тази презентация ще разгледаме някои примери за съвременни научни методи и модели без използване на животни (NAMs = Non-Animal Methods / New Approach Methodologies) в биологичните науки, медицината и образованието. Ще обсъдим и предимствата на тези технологии в образованието за развиване на солидни биомедицински знания и умения, избягвайки психическото натоварване от работата с животни.