speaker-photo

Доц. Захари Винаров

Дф (доктор по фармация), дх (доктор по химия), Факултет по Химия и Фармация, СУ „Св. Климент Охридски“

Фармацевт, доктор по Химия и по Фармация, като в периода 2019-2021 г. специализира в Католическия Университет в Льовен и в Janssen Pharmaceutica. Понастоящем, той изследва поведението на лекарства след орално приемане и е ръководител на няколко фундаментални и научно-приложни проекта. Един от тях е "3Д виртуален стомашно-чревен тракт", който има за цел усъвършенстване на компютърните модели за предсказване на оралната бионаличност и намаляване използването на експериментални животни.

11:25 - 11:55

СЪБОТА 21 ОКТ

Компютърни модели вместо животни при разработването на нови орални лекарства: възможности, проблеми и бъдеще

Можем ли да предскажем колко бързо лекарството ще достигне кръвта след като изпием една таблетка без да използваме експериментални животни? Сложни компютърни модели, основани на човешката анатомия и физиология, ни позволяват да го направим. Тези модели обаче все още не са идеални и резултатите от тях се приемат скептично от много учени и от регулаторните агенции. Какви са проблемите, възможностите за тяхното преодоляване и българският принос в решаването им ще бъдат разяснени в тази лекция, показваща, че пътят към разработването на нови лекарства без експерименти с животни е отворен!