speaker-photo

Доц. д-р Красимира Генова

Декан на факултета по ветеринарна медицина на ЛТУ

Висшето си образование завършва през 1987 г. в Московската ветеринарна академия, Москва, Русия, специалност "Ветеринарна медицина". През 1987 постъпва на работа като н.с.ІІІ-І ст. в Научно-изследователски и производствен ветеринарномедицински институт по имунология, където последователно е зав, лаборатория, биотехнолог към отдел „Вирусни биопрепарати” във Ветеринарномедицински институт по иммунология и началник отдел „Вирусни биопрепарати”. През 1994 година защищава дисертация на тема” Проучвания върху имунитета и имунопрофилактиката на респираторно-синцитиалната вирусна инфекция при телетата”. През 2001 година постъпва на работа като гл.асистент в Лесотехнически университет, Факултет Ветеринарна медицина. От 2006 г. е доцент.

Изнася лекции по дисциплините:
• Патология (Патологична физиология)
• Имунология
• Биохимия
• Работа с лабораторни животни, организация на експеримента и хуманно отношение към животните
• Молекулярна биология