speaker-photo

Гл. ас. д-р Женя Стоянова Иванова

Катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Секция „Физиология на животните”, ВМФ на Тракийски университет

Придобива магистърска степен по ветеринарна медицина през 2009 г. в Тракийския университет, България. Защитава докторска степен в секция "Физиология на животните" на Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет през 2015 г. и понастоящем е главен асистент в същата катедра.

Научният ѝ интерес обхваща изучаване влиянието на биоактивни съединения от натурален произход върху специфични аспекти от липидния метаболизъм и глюкозата хомеостаза, използвайки in vitro модели на затлъстяване. В сферата на образованието, усилията  ѝ, като част от екипа на секция "Физиология на животните", е насочен към въвеждане на етични алтернативи на опитите с животни, използвани в практичните занятия със студентите по ветеринарна медицина.

9:40 - 10:00

СЪБОТА 21 ОКТ

Иновативни подходи в практическото обучение по физиология на животните

В рамките на предстоящата презентация, ще бъде представен опитът на секция „Физиология на животните“ относно интегрирането на алтернативи на опитните животни в учебния процес. Детайлно ще бъде представена работата с дигитална обучителна система в контекста на практичните занятия със студентите по ветеринарна медицина, която позволява внедряването на стимулационни технологии и хуманни алтернативи на експерименталните животни, при изучаването на фундаментални физиологични процеси. Ще се обсъдят предимствата от прилагането на тези иновативни методи и ефективността им в практичното обучението по физиология.