Гл. ас. д-р Женя Стоянова Иванова

Катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Секция „Физиология на животните”, ВМФ на Тракийски университет

Гл. ас. д-р Наталия Григорова

Катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Секция „Физиология на животните”, ВМФ на Тракийски университет

Доц. Захари Винаров

Дф (доктор по фармация), дх (доктор по химия), Факултет по Химия и Фармация, СУ „Св. Климент Охридски“

Д-р Руско Петров

Ветеринарен лекар от Тракийски университет, Оперативен управител на Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани"